Politika zasebnosti

Družba HUMAMED, Bojan Tomaževič s.p. (v nadaljevanju: upravljavec) pri svojem poslovanju pridobiva in obdeluje osebne podatke posameznikov. Z namenom, da vam zagotovimo temeljne informacije o obdelavi osebnih podatkov, smo pripravili to Politiko zasebnosti.

Politika vsebuje več ločenih vsebinskih sklopov informacij, kot jih predvideva Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: GDPR), ki so razdeljeni glede na namen, za katerega se osebni podatki posameznikov obdelujejo.

Upravljavec obdeluje osebne podatke, ki jih pridobi od vas, ko:

uporabljajte spletno stran protibolecinska-zanka.com,
oddate naročilo v naši spletni trgovini,
se prijavite na e-novičke,
ali stopite v stik z nami preko kontaktnega obrazca oziroma e-naslova.
Podatki o upravljavcu:

HUMAMED, Bojan Tomaževič s.p.
Leskoškova cesta 11,
1000 Ljubljana

e-pošta: info@protibolecinska-zanka.com
t: 05 901 76 12

Obisk spletne strani HUMAMED, Bojan Tomaževič s.p.

Te informacije o obdelavi osebnih podatkov so namenjene posameznikom, ki obiščejo spletno stran www.protibolecinska-zanka.com.

 • Namen obdelave in vrste osebnih podatkov

Upravljavec obdeluje vaše osebne podatke ob obisku spletne strani www.protibolecinska-zanka.com z namenom, da spremlja in zagotavlja delovanje ter varnost uporabe spletne strani.

Ob obisku spletne strani se izvede obdelavo podatkov:

 • o času dostopa na spletno stran,
 • vašem IP naslovu in
 • naslovu spletne strani.

Za obisk spletne strani je obdelava navedenih osebnih podatkov nujna, saj predstavljajo t.i. nujne piškotke, o katerih si lahko več preberete v politiki Piškotkov.

 • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Ta obdelava se izvaja na podlagi lastnega zakonitega interesa upravljavca (f. točka 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR)).

 • Obrazložitev zakonitih interesov

Upravljavec lahko obdeluje osebne podatke posameznika, ki uporablja spletno stran ali nakupuje v spletni trgovini zaradi:

 • Zagotavljanja informacijske varnosti in delovanja informacijskih sistemov

Upravljavec izvaja obdelavo osebnih podatkov za zagotavljanje informacijske varnosti in delovanja informacijskih sistemov, varnosti omrežja in informacij, preprečevanja nepooblaščenega dostopa do informacijskih sistemov upravljavca ter odzivanja na računalniške varnostne grožnje in incidente. V ta namen upravljavec prav tako izvaja tehnično vzdrževanje spletnih strani in storitev. Ti ukrepi in obdelave se nanašajo na osebne podatke kupcev ali tretjih oseb (npr. na obiskovalce spletne strani).

 • Za preprečevanje in ugotavljanje zlorab in ravnanj, ki bi lahko imeli znake kaznivih ravnanj

Upravljavec lahko v primeru suma zlorab oziroma kaznivih ravnanj v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje podatke o uporabnikih spletnih strani in spletnih storitev za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab (t.i. black list) ter lahko, če je to primerno, te podatke tudi posreduje pristojnim organom.

 • Kategorije uporabnikov osebnih podatkov:

Upravljavec lahko podatke posameznika, ki obišče spletno stran, posreduje naslednjim osebam:
zunanji izvajalec IT storitev (delovanje spletne strani),
državnim organom na njihovo zahtevo ali primeru sumov kaznivih ravnanj;

 • Obdobje hrambe osebnih podatkov

Pri hrabi podatkov o aktivnosti na spletni strani (IP naslov) bo obdelava in hramba trajala zgolj za čas, ki je opredeljen v politiki Piškotkov , razen v kolikor gre za incidente in kršitve. Podatki, ki so bili zbrani ob ugotovljeni zlorabi se hranijo trajno.

 • Pravice posameznika

Posameznik lahko lahko zahteva dostop do osebnih podatkov. Za uveljavitev pravic nas kontaktirajte na naslov HUMAMED, Bojan Tomaževič s.p., Leskoškova cesta 11, 1000 Ljubljana ali na info@protibolecinska-zanka.com.

 • Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Upravljavec si prizadeva, da vaše osebne podatke obdeluje zakonito in jih varuje z ustreznimi tehnološkimi in organizacijskimi sredstvi. Če menite, da se vaši osebni podatki pri upravljavcu obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

Za več informacij prosimo sledite tudi povezavi do politike »Piškotki«, ki je sestavni del te Politike zasebnosti.

Nakupovanje v spletni trgovini HUMAMED, Bojan Tomaževič s.p.

Te informacije so namenjene posameznikom, ki nakupujejo v spletni trgovini upravljavca, ki je dostopna na https://protibolecinska-zanka.com/trgovina/ .

 • Namen obdelave in vrste osebnih podatkov

Temeljni namen obdelave osebnih podatkov pri nakupovanju v spletni trgovini je sklepanje in izvajanje prodajne pogodbe, ki jo posameznik sklene z upravljavcem, družbo HUMAMED, Bojan Tomaževič s.p.

Podatki, ki jih upravljavec pridobi od posameznika pri spletnem nakupu so:

 • ime in priimek,
 • naziv podjetja (neobvezno)
 • elektronski naslov,
 • telefonska številka,
 • naslov prebivališča,
 • naslov za dostavo (neobvezno),
 • podatki o naročilu (status naročila, naročeni artikel, količina, datum odaje naročila, znesek kupnine, način plačila),
 • drugi podatki, ki jih posameznik pripiše v polje »opombe naročila« (neobvezno).

Navedene osebne podatke pridobimo neposredno od posameznika. Zagotovitev zgoraj navedenih podatkov je posameznikova pogodbena obveznost. Zagotovitev podatkov, razen tistih, ki so označeni kot »neobvezni«, je nujna za izvedbo nakupa v spletni trgovini HUMAMED, Bojan Tomaževič s.p.. V kolikor podatkov posameznik ne zagotovi, nakupa v spletni trgovini ne bo mogel izvesti.

Osebni podatki se bodo uporabili za kontaktiranje posameznika– poziv za dokončanje naročila, usklajevanje naročila, za dostavo blaga in drugo komunikacijo v zvezi z naročilom. Zaradi dostave naročil upravljavec dostavnemu podjetju lahko zaupa ime, priimek, naslov in telefonsko številko posameznika.

Upravljavec podatek o elektronskem in fizičnem naslovu posameznika, ki ga je pridobil v okviru izvedbe nakupa v spletni trgovini, lahko uporabi tudi za namen izvedbe neposrednega trženja svojih produktov.

Osebni podatki posameznika se prav tako lahko obdelajo za namen preprečevanja in ugotavljanja zlorab in ravnanj, ki bi lahko imeli znake kaznivih ravnanj in sicer v obsegu, ki je potreben za dosego teh ciljev.

 • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov pri izvedbi nakupa v spletni trgovini HUMAMED, Bojan Tomaževič s.p. je izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki ali izvajanje aktivnost na zahtevo posameznika, pred sklenitvijo pogodbe (b. točka 1. odst. 6. člena GDPR).

Osebni podatki posameznika, ki izvaja nakup v spletni trgovini se prav tako lahko lahko obdelujejo na podlagi zakonitih interesov, za uveljavljanje katerih si prizadeva upravljavec na podlagi točke (f) člena 6(1) GDPR oziroma na podlagi 2. odstavka 158. člena ZEKom-1 in so obrazloženi v naslednjem razdelku.

 • Obrazložitev zakonitih interesov

Upravljavec lahko obdeluje osebne podatke posameznika, ki nakupuje v spletni trgovini tudi zaradi:

 • Izvajanja neposrednega trženja

Iz razlogov zasledovanja poslovnih ciljev lahko upravljavec izvaja obdelavo osebnih podatkov strank z namenom pošiljanja oglasnih elektronskih sporočil (2. odstavek 158. člena ZEKom-1 ) ali fizične pošte (zakoniti interes). V tem primeru lahko, v kolikor obstajajo, upravljavec vpogleda v posameznikove pretekle ali nezaključene nakupe in opravi osnovno segmentiranje (npr. tip produkta, ki ste ga kupili v preteklosti ali ste ga odložili v košarico, nakupa pa niste dokončali), saj bo le na tak način mogoče pripraviti za posameznika relevantno sporočilo (npr. ponujanje novih produktov, pošiljanje kuponov za popust, reklamnih daril, vabil na dogodke, vabil za dokončanje postopka spletnega nakupa ipd.). Tovrstni obdelavi lahko posameznik v vsakem trenutku ugovarja po postopku, ki je opisan v nadaljevanju. HUMAMED, Bojan Tomaževič s.p. je prav tako upravičena pošiljati svoja sporočila in dopise opremljene s trženjskimi vsebinami.

 • Za namen preprečevanja prevar in zlorab

Upravljavec pri svojem poslovanju vzpostavlja in vodi listo oseb, za katere na podlagi preteklih izkušenj ocenjuje, da sklepanje poslovnih razmerij z njimi ni ustrezno. Gre za stranke, ki so bile osumljene prevar, goljufij ali drugih nezakonitih ravnanj in zlorab.

 • Ukrepi s katerimi varujemo osebne podatke

Spletna stran za naročilo artiklov ter prenosi so zaščiteni in ustrezno tehnično oz. elektronsko varovani. Podatki, ki jih posameznik vnese kot gost ob naročilu na tem spletnem mestu so nujno potrebni za izvršitev naročila in se zaradi sledljivosti hranijo v sistemu za upravljanje spletne trgovine. Dostop do le-tega je zaščiten z geslom, spletna trgovina pa uporablja tudi sistem za kontrolo dostopa, požarni zid ter SSL certifikat za zaščito podatkovnega prometa s šifriranjem. Strežnik, ki gostuje spletno trgovino, se nahaja v Sloveniji in je redno posodobljen ter zaščiten po mednarodno sprejetih standardih in smernicah.

Na sedežu upravljavca se hranijo osebni podatki na izstavljenih računih, v programu za fakturiranje in odpremo, odpremnih listinah, e-mailih, itd. Ponudnik te podatke varuje z zaklepanjem prostorov kjer se hranijo, gesli na računalnikih, itd.

 • Kategorije uporabnikov osebnih podatkov:
 • Upravljavec lahko podatke posameznika, ki nakupuje v spletni trgovini, posreduje naslednjim osebam:
 • zunanji izvajalec IT storitev (delovanje spletne strani),
 • tiskar (izvajane storitev tiskanja v povezavi z naročenimi artikli),
 • izvajalci poštnih storitev (dostava naročenega blaga),
 • računovodski servis (kniženje izdanih računov),
 • ponudniki storitev plačilnega prometa (izvajanje transakcij),
 • državnim organom na njihovo zahtevo ali primeru sumov kaznivih ravnanj;
 • Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo
 • Podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.
 • Obdobje hrambe osebnih podatko

Podatki o izvršenih naročilih v spletni trgovini se bodo hranili 10 let od izpolnitve pogodbene obveznosti. Podatki t.i. black liste se hranijo trajno.

 • Pravice posameznika

Posameznik lahko uveljavlja pravico do dostopa do osebnih podatkov, pravico do popravka, omejitve obdelave in prenosa podatkov. Pravice se lahko uveljavi na način, da nas kontaktirate po pošti na HUMAMED, Bojan Tomaževič s.p., Leskoškova cesta 11, 1000 Ljubljana ali na info@protibolecinska-zanka.com.

Posameznik lahko ugovarja obdelavi za neposredno trženje na podlagi 2. odstavka 158. člena ZEKom-1. Slednje ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na tej podlagi izvajala do podaje ugovora in ne vpliva na obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo na drugih pravnih podlagah. Pravico uveljavite na način, da se od trženjskih sporočil odjavite s sledenjem povezavi v trženjskem elektronskem sporočilu ali nam pišete na info@protibolecinska-zanka.com.

Uresničevanje vaših pravic vam bomo zagotovili v enem mesecu po prejemu zahteve, ta rok pa se lahko pod določenimi pogoji podaljša za dva meseca. V kolikor bomo rok podaljšali, vas bomo o tem in o razlogih za to obvestili v roku enega meseca od podaje zahteve.

 • Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Upravljavec si prizadeva, da vaše osebne podatke obdeluje zakonito in jih varuje z ustreznimi tehnološkimi in organizacijskimi sredstvi. Če menite, da se vaši osebni podatki pri upravljavcu obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

Poslano povpraševanje na HUMAMED, Bojan Tomaževič s.p.

Te informacije o obdelavi osebnih podatkov so namenjene posameznikom, ki nam pišejo na elektronski naslov ali z uporabo kontaktnega obrazca na spletni strani https://protibolecinska-zanka.com/kontakt/.

 • Namen obdelave in vrste osebnih podatkov

Upravljavec obdeluje osebne podatke, ki ste jih navedli v elektronskih sporočilih poslanih na elektronski naslov upravljavca ali na spletnem obrazcu za kontaktiranje na www.protibolecinska-zanka.com, z namenom, da vam zagotovi informacije, ki ste jih od nas zahtevali.

 • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Ta obdelava se izvaja na podlagi lastnega zakonitega interesa upravljavca (f. točka 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR)).

Podatki, ki jih posredujete preko kontaktnega obrazca oziroma elektronskega sporočila so:

 • kontaktni podatki (ime, priimek, firma, elektronski naslov, telefonska številka, ki je neobvezna), vsebina vašega sporočila;
 • Upravljavec podatke obdeluje za namen komunikacije, kadar boste takšno željo izrazili. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij se ne uporablja v druge namene ter se jih ne razkriva tretjim osebam.
 • Kategorije uporabnikov

Pri tehničnih vidikih vzpostavitve, delovanja in varnosti spletne strani upravljavec sodeluje z obdelovalci. Slednji osebne podatke obdelujejo zgolj izjemoma in v omejenem obsegu (npr. naključni vpogled v podatke pri odpravljanju tehničnih težav). Upravljavec ima s ponudnikom IT storitev, ki omogoča delovanje spletne strani, sklenjeno ustrezno pogodbo o obdelavi po členu 28 GDPR.

 • Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

 • Obdobje hrambe osebnih podatkov

Upravljavec bo osebne podatke iz kontaktnega obrazca obdeloval do dosega namena njihove obdelave t.j. zaključka komunikacije s posameznikom. V kolikor komnukacija predstavlja del pogodbe, se hrani v skladu z opredeljenim rokom hrambe za spletna naročila.

 • Pravice posameznika

Posameznik lahko uveljavlja pravico do dostopa do osebnih podatkov, pravico do popravka, omejitve obdelave, izbrisa ali obdelavi ugovarja. Pravice se lahko uveljavi na način, da nas kontaktirate po pošti na IN HUMAMED, Bojan Tomaževič s.p., Leskoškova cesta 11, 1000 Ljubljana ali na info@protibolecinska-zanka.com.

Uresničevanje vaših pravic vam bomo zagotovili v enem mesecu po prejemu zahteve, ta rok pa se lahko pod določenimi pogoji podaljša za dva meseca. V kolikor bomo rok podaljšali, vas bomo o tem in o razlogih za to obvestili v roku enega meseca od podaje zahteve.

 • Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Upravljavec si prizadeva, da vaše osebne podatke obdeluje zakonito in jih varuje z ustreznimi tehnološkimi in organizacijskimi sredstvi. Če menite, da se vaši osebni podatki pri upravljavcu obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

Naročilo na e-novice HUMAMED, Bojan Tomaževič s.p.

Te informacije o obdelavi osebnih podatkov so namenjene posameznikom, ki se prijavijo na elektronske novičke HUMAMED, Bojan Tomaževič s.p. preko spletne strani https://protibolecinska-zanka.com.

 • Namen obdelave in vrste osebnih podatkov

Namen obdelave je, da ponudnik prijavljene uporabnike obvešča o novostih preko e-pošte. Nakupovanje v spletni trgovini ni pogojeno s prijavo na e-novice. V kolikor pa v spletni trgovini nakupujete vas na novice lahko prijavimo tudi na podlagi 2. odstavka 158. člena ZEKom-1 (glej razdelek »Nakupovanje v spletni trgovini HUMAMED, Bojan Tomaževič s.p.«. Podatek, ki ga obdelujemo pri prijavi na elektronske novice, je zgolj elektronski naslov.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov
Ta obdelava se izvaja na podlagi podane privolitve poameznika (a. točka 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR)).

 • Kategorije uporabnikov

Pri tehničnih vidikih vzpostavitve, delovanja in varnosti izvajanja neposrednega trženja upravljavec sodeluje z obdelovalci. Slednji osebne podatke obdelujejo zgolj izjemoma in v omejenem obsegu (npr. naključni vpogled v podatke pri odpravljanju tehničnih težav). Upravljavec ima s ponudnikom IT storitev, ki omogoča izvajanje neposrednega trženja, sklenjeno ustrezno pogodbo o obdelavi po členu 28 GDPR.

 • Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

 • Obdobje hrambe osebnih podatkov

Upravljavec bo podatke obdeloval do preklica privolitve posameznika.

 • Pravice posameznika

Posameznik lahko podano privolitev kadarkoli in brez posledic prekliče. Privolitev se prekliče na način, da se od elektronskih novic odjavi s slednjem povezavi v elektronskem sporočilu. Preklic ne vpliva na obdelavo, ki se je izvajala do preklica kot tudi ne vpliva na obdelavo podatkov na drugi pravni podalgi. Posameznik prav tako lahko uveljavlja pravico do dostopa do osebnih podatkov, pravico do popravka, omejitve obdelave, izbrisa ali prenosa. Te pravice lahko uveljavi na način, da nas kontaktirate po pošti na HUMAMED, Bojan Tomaževič s.p., Leskoškova cesta 11, 1000 Ljubljana ali na info@protibolecinska-zanka.com.

Odjavo od e-novic bomo zabeležili takoj, lahko pa traja nekaj dni, da jo sistem aktivira. Uresničevanje drugih pravic vam bomo zagotovili v enem mesecu po prejemu zahteve, ta rok pa se lahko pod določenimi pogoji podaljša za dva meseca. V kolikor bomo rok podaljšali, vas bomo o tem in o razlogih za to obvestili v roku enega meseca od podaje zahteve.

 • Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Upravljavec si prizadeva, da vaše osebne podatke obdeluje zakonito in jih varuje z ustreznimi tehnološkimi in organizacijskimi sredstvi. Če menite, da se vaši osebni podatki pri upravljavcu obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

PIŠKOTKI

Upravljavec HUMAMED, Bojan Tomaževič s.p. na spletnem mestu https://protibolecinska-zanka.com za doseganje željenega delovanja spletne strani uporablja piškotke (ang. cookies). Iz tega razloga je uporabnika v skladu z zakonodajo, dolžan obvestiti glede uporabe tehnologij za shranjevanje podatkov ali dostop do podatkov, shranjenih na njegovi elektronski napravi.

 1. Kaj so piškotki?
  Piškotki so majhne datoteke z besedilom, ki jih na vaš računalnik ali mobilno napravo shranijo spletišča, ki jih obiskujete. Naloge piškotkov so različne. Piškotki pomagajo spletišču, da si zapomni vaše nastavitve, npr. jezik, velikost črk in druge nastavitve, ki ste jih na svojem računalniku določili za ogled našega spletišča, tako da vam jih ob vnovičnem obisku ni treba vedno znova nastaviti. Na ta način si spletišča lahko zapomnijo vaše preference.
  Nekateri piškotki so nujni za delovanje spletišča (npr. prepoznavanje naprave zaradi prilagoditve prikaza vsebine, shranjevanje podatkov o izbranih piškotkih, piškotek o vaši nakupovalni košarici ipd.), nekateri so namenjeni izboljšanju uporabniške izkušnje (npr. shranjevanje uporabnikovih že izbranih funkcionalnosti, podatki o avtentikaciji uporabnika v spletnih trgovinah), nekateri pa se uporabljajo tudi za spremljanje obiska na spletišču, kar njegovemu upravitelju pomaga pri stalnem izboljševanju spletne strani in uporabnikove izkušnje z njo. Nekateri piškotki omogočajo slednje uporabnikom tudi čez več spletnih mest. Največji poseg v posameznika predstavljajo piškotki, ki omogočajo ciljno usmerjeno trženje.

 1. Piškotki na spletni strani HUMAMED, Bojan Tomaževič s.p.
  Nujni piškotki
  Nujni piškotki omogočajo, da spletna stran varno in pravilno deluje ter da uporabnik lahko koristi vse njene  funkcionalnosti. Vsakemu uporabniku je ob začetku obiska dodeljen t.i.i sejni piškotek za začasno identifikacijo, ki v času obiska spletne strani ločuje med uporabniki, skrbi za pravilen prikaz obvestila o piškotkih in spremljanje nastavitev ter delovanje spletne trgovine. Natančneje so nujni piškotki, ki jih uporablja spletna stran, opisani spodaj.

Namestitev nujnih piškotkov
Ob obisku spletne strani se bodo nuni piškotki samodejno namestili, saj brez njih ni mogoče zagotavljati pravilnega delovanja spletne strani in njenih funkcionalnosti. V kolikor želi obiskovalec uporabljati spletno stran, se s tem strinja z namestitvijo nujnih piškotkov, te nastavitve pa ni moč spreminjati.
Podatki, zbrani z nujnimi piškotki, se ne posredujejo tretjim osebam.

IME PIŠKOTKANAMENČAS VELJAVNOSTI PIŠKOTKAPRIVOLITEV
PHPSESSIDPiškotek omogoča pravilno funkcionalnost in delovanje strani z zaznavo in vzdrževanjem seje uporabnika.Trajanje sejeNi potrebna.
wordpress_HASHPiškotek vsebuje podatke o avtentikaciji uporabnika, uporablja pa se v administrativnem vmesniku znotraj sistema za upravljanje z vsebinami.Trajanje sejeNi potrebna.
wordpress_logged_in_HASHPiškotek vsebuje podatke o avtentikaciji uporabnika, uporablja pa se v administrativnem vmesniku znotraj sistema za upravljanje z vsebinami.Trajanje sejeNi potrebna.
WordPress_cookiePiškotki služijo preveranju, ali brskalnik lahko sprejme piškotke ali ne.Trajanje sejeNi potrebna.
*cookielawinfoPiškotki služijo preverjanju prikaza obvestila o piškotkih in nastavitev uporabnika glede piškotkov.Trajanje seje / 1 letoNi potrebna.
*IDPiškotki služijo preprečevanju spama v spletnih obrazcih preko storitve reCAPTCHA. Storitev izvaja podjetje Google / Alphabet Inc. Trajanje sejeNi potrebna.


Analitični piškotki
HUMAMED, Bojan Tomaževič s.p. za spremljanje statistike in optimizacijo spletne strani uporablja analitično programsko orodje Google Analytics podjetja Google LLC, ki omogoča piškotke za namen pridobivanja informacij o tem kako obiskovalci uporabljajo spletno mesto (število obiskov in prikazanih strani, geografska lokacija uporabnika, čas obiska, identifikacija brskalnikov in ključnih besed, ki vodijo na mesto, težave pri navigaciji ipd.). Statistika nam omogoča boljše razumevanje, kako obiskovalci uporabljajo našo spletno stran in kako lahko njihovo izkušnjo na spletni strani še izboljšamo.
Izpostaviti je potrebno, da podatki o aktivnostih obiskovalcev na spletni strani, ki so pridobljeni preko teh piškotkov, ne predstavljajo osebnih podatkov, saj so IP naslovi samodejno anonimizirani, kar ne omogoča sklepanj o uporabnikovi identiteti. Več podatkov o t.i. IP-maskiranju lahko pridobite na povezavi.
IME PIŠKOTKA NAMEN ČAS VELJAVNOSTI PIŠKOTKA SOGLASJE
_ga Statistika ogledov spletne strani – piškotek služi za anonimizirano spremljanje in razlikovanje uporabnikov. Podatke, ki jih pridobimo, Google ne uporablja za svoje namene. 2 leti. Za namestitev je potrebno soglasje posameznika.
_gid Razlikuje med unikatnimi uporabniki. 1 dan. Za namestitev je potrebnao soglasje posameznika.
_gat Uravnava število poslanih zahtevkov Google Analytics, ne vsebuje informacij o uporabniku. 1 dan. Za namestitev je potrebno soglasje posameznika.

Namestitev in upravljanje analitičnih piškotkov
Namestitev opisanih analitičnih piškotkov na uporabnikovo napravo se ne izvede samodejno, temveč na podlagi podanega soglasja za njihovo namestitev. Soglasje se poda na pasici, ki se prikaže ob vstopu na spletno stran. V kolikor soglasja uporabnik ne poda se pridobljene informacije o obisku ne shranijo. Uporabnik lahko te piškotke tudi naknadno poljubno onemogoči ali namesti na pasici, ki se prikazuje v nogi spletne strani.

IME PIŠKOTKANAMENČAS VELJAVNOSTI PIŠKOTKASOGLASJE
_gaStatistika ogledov spletne strani – piškotek služi za anonimizirano spremljanje in razlikovanje uporabnikov. Podatke, ki jih pridobimo, Google ne uporablja za svoje namene.2 leti.Za namestitev je potrebno soglasje posameznika.
_gidRazlikuje med unikatnimi uporabniki.1 dan.Za namestitev je potrebnao soglasje posameznika.
_gatUravnava število poslanih zahtevkov Google Analytics, ne vsebuje informacij o uporabniku.1 dan.Za namestitev je potrebno soglasje posameznika.


Marketinški piškotki
Na strani uporabljamo tudi marketinške piškotke (fb_, gtag_) za boljše upravljanje s spletnimi oglasi in spremljanje konverzij uporabnikov (npr. dodajanje v košarico), s katerimi upravljata družbi Google / Alphabet in Facebook.

IME PIŠKOTKANAMENČAS VELJAVNOSTI PIŠKOTKASOGLASJE
fb_Spremljanje različnih aktivnosti Facebook uporabnika na spletni strani.Sejni / 2 leti.Za namestitev je potrebno soglasje posameznika.
gtag_Merjenje konverzij / aktivnosti uporabnika na spletni strani in povezava z orodjem Google Analytics.Sejni / 2 leti.Za namestitev je potrebnao soglasje posameznika.

Upravljanje s piškotki
S piškotki lahko upravljate preko pasice v nogi spletne strani, ki vas obvešča o uporabi piškotkov na strani, kjer lahko urejate tudi sprejem ali zavrnitev posameznih tipov piškotkov. Ravno tako lahko spremenite tudi delovanje spletnega brskalnika v nastavitvah, tako da računalnik piškotke zavrne ali da prejmete opozorilo, preden se piškotek shrani. Namestitev piškotkov lahko v brskalniku tudi popolnoma preprečite za vse obiskane spletne strani. Piškotke, ki so že shranjeni na vašem računalniku, lahko izbrišete.

Informacije za posameznike po 13. členu GDPR
HUMAMED, Bojan Tomaževič s.p., je v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) in Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) zavezan k varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov.
Upravljavci moramo pri izvajanju neposrednega trženja po e-pošti posameznika glede na določbo 2. odstavka 72. člena ZVOP-1 ob izvajanju neposrednega trženja obvestiti o njegovih pravicah iz 73. člena.

rocket linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram