Intervju z dr. med. Veliu Skender - splošna kirurgija

S kakšnimi težavami glede bolečine in celjenja ran, se vaši pacienti najpogosteje srečujejo?

V naši ustanovi se z oskrbo kroničnih ran ukvarjamo več kot desetletje. Pri reševanju problematike kroničnih ran izhajamo iz stališča, da gre pri kroničnih ranah za kompleksen problem, ki kot takšen zahteva kompleksen rešitve. To je glavni razlog, da paciente s kroničnimi ranami obravnavamo celostno. V ta namen smo opravili raziskavo o vplivu kronične rane na kakovost življenja in ugotovili, da prisotnost kronične rane znižuje kakovost življenja ter vpliva na fizično in mentalno zdravje ter na socialno in ekonomsko stanje pacienta. Velik vpliv na kakovost življenja pacientov s kronično rano ima tudi bolečina. Različni viri navajajo, da je bolečina prisotna pri do 80 % bolnikov s kronično rano. Bolečina pri bolnikih s kronično rano je lahko akutna, ki se pojavi pri manipulaciji z rano (prevezi…) ter kronična, ki je prisotna večino časa. V naši raziskavi smo ugotovili, da ima bolečino povezano s kronično rano več kot 60 % pacientov s kronično rano. Zato je potrebno področju obvladovanja bolečine posvečati veliko pozornost.Glede na navedeno smo odprti in pripravljeni za uvajanje novih terapevtskih metod za kompleksno obravnavo pacientov s kronično rano, vključno z obravnavo bolečine.

Kako si največkrat pomagajo in kako uspešno?

1-2 % celotne populacije ima kronično rano, kar za Slovenijo predstavlja vsaj 40.000 pacientov. Vsi ti pacienti iščejo pomoč v zdravstvenih ustanovah, vendar je številka tako velika in obravnava pacientov s kroničnimi ranami postavljena na obrobje, tako da vsi pacienti ne pridejo do ustrezne obravnave. Zadnja leta se stanje izboljšuje z vključevanjem patronažne službe in uporabo ustreznih pripomočkov za oskrbo rane, vendar je še daleč od zadovoljive. Velikokrat si pacienti preveze opravijo sami ali s pomočjo svojcev. 

Zakaj ste se odločili za preizkus protibolečinske zanke?

Zavedamo se, da je bolečina pomemben dejavnik, ki vpliva na kakovost življenja pacientov s kronično rano. Bolečino je potrebno lajšati in obvladovati, zato se poslužujemo različnih farmakoloških in nefarmakoloških pristopov, odprti pa smo tudi za nove terapevtske metode.

Kakšne so izkušnje vaših pacientov s protibolečinsko zanko? 

Protibolečinsko zanko smo uporabili pri naših pacientih in naše izkušnje so pozitivne. Vidni so pozitivni vplivi na celjenje kronične rane pod vplivom protibolečinske zanke. Rane, ki so bile obravnavane z uporabo protibolečinske zanke so se hitreje celile, pacienti so navajali manjše bolečine in pozitivne psihološke učinke.

Kakšen rezultat ste pričakovali sami preden sta zanko dali v preizkus? In kakšen je bil dejanski rezultat? 

Določena mera skeptičnosti ob uvajanju novih metod je vedno prisotna, vendar glede na pozitivne izkušnje z uporabo drugih metod in pripomočkov ob oskrbi pacientov s kroničnimi ranami v preteklosti smo v naši ustanovi pozitivno usmerjeni za uvajanje novih pripomočkov in metod. Samo učinkovitost pa ocenjujemo po dejanskem testiranju pripomočkov ali metod. Tako je bilo tudi pri uvajanju protibolečinske zanke v nabor terapevtskih metod v naši ustanovi. Moram poudariti, da so učinki izredno  pozitivni, pacienti pa zelo zadovoljni. 

Kje vidite potencial, priložnost za uporabo protibolečinske zanke? 

Praktično je protibolečinska zanka ustrezna za oskrbo vseh vrst kroničnih ran. Edina omejitev bi lahko bila velikost rane, ki presega premer protibolečinske zanke. 

Komu bi jo priporočili? 

Kot rečeno je protibolečinska zanka ustrezna za oskrbo pacientov z različnimi vrstami kroničnih ran, najbolj pa v fazi epitelizacije. 

Hvala za pogovor dr.med. Veliu Skender 

Svojo protibolečinsko zanko lahko naročite tukaj spodaj:

Akcija!
ActiPatch
[product_descr post_id="41"]
[product_price id="41"]
PROTI BOLEČINAM
DODAJ V KOŠARICO
rocket linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram